Passion for packaging

The World of ROVEMA

We hebben een passie voor het ontwikkelen en bouwen van verpakkingsmachines en -systemen die voldoen aan de complexe eisen van een moderne circulaire economie. Wij DENKEN holistisch en houden rekening met het milieu, de markt, het product en de verpakking. Zo bouwen we efficiënte en toekomstbestendige verpakkingsmachines met een hoge beschikbaarheid. Een duurzame oplossing die past bij de kenmerken van het te verpakken product en de eisen op het gebied van logistiek, verpakkingsmateriaal, houdbaarheid en energie-efficiëntie zijn onze eerste prioriteit.
ROVEMA Sustainable Packaging Solutions
We zoeken actief naar mogelijkheden om verpakkingsmaterialen te besparen en hebben onze machines voorbereid op het verwerken van zeer dunne verpakkingsmaterialen. Tegelijkertijd testen we samen met onze klanten voortdurend nieuwe verpakkingsmaterialen van hernieuwbare of recyclebare materialen. Dit om de verwerkingscapaciteit te garanderen met de hoogst mogelijke productiesnelheid en betrouwbaarheid. Met onze expertise, innovatieve benaderingen en nieuwe technologieën vinden we de optimale verpakkingsoplossingen voor onze klanten - op maat of individueel toegepast - om zo onze concurrentie voor te blijven. Met ons wereldwijde netwerk staan wij al tientallen jaren voor u klaar om u te ondersteunen. Wij blijven dit doen gedurende de gehele levensduur van uw verpakkingsmachine. Zo bieden wij verschillende retrofits en aanpassingen aan voor bestaande machines om te voldoen aan de nieuwe verpakkingseisen, bijvoorbeeld papiermaterialen.

Duurzaam economisch, ecologisch en sociaal handelen zijn voor ROVEMA een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Dit omvat ook integriteit in onze relaties met werknemers, zakelijke partners en onze klanten. Lees hier meer over in onze code of ethics en de brochure over onze Values and Core Behaviors.


Wij steunen:

Save Food


We bevelen aan: