Privacyverklaring

Gegevensbescherming op onze website

Hierna informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op onze website. Inhoudelijk baseren we ons op de Europese algemene verordening gegevensbescherming (in het Duits: DS-GVO), omdat de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Duitse mediawet (TMG, Telemediengesetz) sinds 25 mei 2018 niet meer van toepassing zijn.

Algemene opmerkingen ten aanzien van de gegevensbescherming

Wie is er verantwoordelijk voor deze website? Hoe kunt u met ons contact opnemen als u vragen hebt over gegevensbescherming? Hoe kunt u contact opnemen met onze coördinator voor gegevensbescherming? Dit wordt allemaal in de COLOFON toegelicht.

Bij vragen over gegevensbescherming hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In de COLOFON vindt u concrete informatie hierover.

Vanzelfsprekend hebt u talrijke persoonlijkheidsrechten die we graag willen vervullen:

 • Informatie
  Aan de informatieplicht voldoen we in deze privacyverklaring.
 • Correctie
  U hebt het recht te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens.
 • Verwijdering
  U kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens, voorzover de talrijke uitzonderingen van de algemene verordening gegevensbescherming niet gelden.
 • Beperkte verwerking
  U kunt erom verzoeken dat uw gegevens niet meer actief worden gebruikt (bijvoorbeeld in gevallen waarin u twijfelt over de juistheid van de gegevens).
 • Recht om bezwaar te maken tegen onze "rechtmatige belangen"
  Als er in uw individuele geval sprake is van zwaarwegende belangen waartegen onze bedrijfsbelangen niet opwegen, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. In vele gevallen kan dit via een "opt-out" plaatsvinden.
 • Overdraagbaarheid van gegevens
  Als u gegevens actief ter beschikking stelt en de rechtsgrondslag van de verwerking (a) uw toestemming of (b) onze contractuele relatie vormt, dan kunt u ons verzoeken u deze gegevens in elektronische vorm toe te sturen.

Contact opnemen met betrekking tot gegevensbescherming

Ook als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u met ons contact opnemen. Dit kan onder andere op de volgende twee manieren:

 1. Hebt u een algemene vraag of wens op het gebied van gegevensbescherming? Stuur ons dan een e-mail aan datenschutz@rovema.de. Uw e-mail wordt dan binnen ons bedrijf doorgestuurd naar de medewerkers die zich specifiek daarmee bezig houden. Op deze manier kunnen we u snel en zonder bureaucratische rompslomp ondersteunen. Als alternatief kunt u ons natuurlijk ook via de contactgegevens bereiken die hierboven onder Colofon vermeld staan.
  Dit is het juiste adres voor alle concrete vragen en wensen met betrekking tot uw persoonsgegevens.
   
 2. Wilt u graag specifiek contact opnemen met onze coördinator voor gegevensbescherming? Stuurt u hem dan een e-mail aan m.genderka@emge-data.de. U kunt de heer Michaela Genderka ook telefonisch (+49 (0) 2151 9422060) bereiken of per brief (Blumenstraße 13, 47918 Tönisvorst). Uw vraag resp. wens wordt vertrouwelijk behandeld.
  Onze coördinator voor gegevensbescherming is er niet verantwoordelijk voor dat uw concrete wensen worden vervuld (informatie enz.); hij staat veeleer tot uw beschikking voor vertrouwelijke vragen en algemene juridische situaties.

Uw recht om bezwaar te maken bij kwesties inzake gegevensbescherming

Conform artikel 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u er recht op een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De contactgegevens zijn:

De Hessische coördinator betreffende gegevensbescherming

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland

Telefoon: +49 611 14080

Fax: +49 611 1408 - 900

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Internet: http://www.datenschutz.hessen.de

Wij verzoeken u vriendelijk graag eerst met ons contact op te nemen, voordat u zich tot de autoriteit richt; onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is zeer competent en helpt u veel sneller en met dezelfde nauwkeurigheid. Wanneer wij u niet verder kunnen helpen, kunt u altijd nog contact opnemen met de autoriteit.

Uw recht op informatie over de verschillende verwerkingsvormen van ons bedrijf

Onafhankelijk van deze website verwerken we talrijke gegevens van onze leveranciers, klanten en belanghebbenden enz.

We hebben besloten de betreffende informatieplichten hier op het internet openbaar te maken.

=> Klik HIER om deze teksten te lezen. [Maak een koppeling naar het woord "HIER" met de subdirectory \transparenz.]

Zo wordt er voldaan aan de informatieplichten conform de artikelen 13, 14, 15, 26 en 30 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Informatie van de website opvragen

In het kader van het geheel normale "surfen" op onze website worden de volgende gegevens verzameld en voor u voor het beschikbaar stellen van websites gebruikt:

 • Datum en tijd (U kunt hier een tijdelijke toekenning aan geven en dit gebruiken, bijvoorbeeld om technische problemen op te sporen.
 • IP-adres (Het IP-adres moet worden vastgelegd, zodat de webserver u de gewenste gegevens kan sturen.)
 • De gevraagde documenten (om welk bestand vraagt u? In welke subdirectory bevindt het zich?)
 • De poort via welke u om de gegevens vraagt (uw browser stuurt deze informatie automatisch toe. Via deze poort krijgt u de gewenste website.)
 • De verwijzende website (sommige browsers sturen bij elke opvraging ook de URL van de ervóór gebruikte website.)
 • Naam van de browser waarmee u op het internet surft (uw browser verstuurt deze informatie automatisch. We kunnen deze informatie gebruiken, zodat de inhoud optisch optimaal kan worden weergegeven. Uw browser stuurt eventueel ook andere informatie, bijvoorbeeld over geïnstalleerde programma's)
 • De status van het opvragen (hier kunnen we zien of de gewenste website bestaat en met succes aan u ter beschikking kon worden gesteld.)
 • Diverse: Voor de volledigheid vermelden we graag nog dat uw browser mogelijk nog extra gegevens naar onze webserver stuurt (naam van de browser, resolutie van het beeldscherm enz.). Hierop hebben we uiteraard geen invloed.

De hierboven beschreven gegevens worden alleen voor fracties van een seconde in het werkgeheugen van de webserver opgeslagen. Dit proces is technisch absoluut noodzakelijk om een website beschikbaar te maken; daarom hebben we hiervoor een "gewettigd belang" in de zin van artikel 6 (1f) van de algemene verordening gegevensbescherming. De webserver bevindt zich bij een Europese exploitant.

Door de aard van het internet worden de gegevens noodzakelijkerwijs op een grote reeks servers verwerkt, totdat we uw verzoek op onze webserver ontvangen. Daarom kan er ook in "derde landen" (bijv. in de VS) worden verzameld en gebruikt. Ons bedrijf heeft geen enkele invloed op dit proces.

Onze website werkt intern constant SSL-gecodeerd. In zoverre hebben de exploitanten van wereldwijde webservers geen inzicht in de verstuurde inhoud.

De voornoemde gegevens worden voor een beperkte tijd ook in de vorm van logbestanden opgeslagen om eventuele technische problemen (of aanvallen van hackers) te kunnen analyseren. We bewaren deze logbestanden gedurende 7 dagen. Wanneer er geen problemen (of aanvallen van hackers) zijn, dan bekijkt niemand deze gegevens. Deze logbestanden zijn belangrijk om aan de wetshandhavingsdiensten het strafbare gedrag te bewijzen; in zoverre hebben we hiervoor een "gewettigd belang" in de zin van artikel 6 (1f) van de algemene verordening gegevensbescherming.

 

Contactformulier

Via het contactformulier kunt u ons snel en zonder bureaucratische rompslomp een bericht sturen.

Dit verzamelen van gegevens is door ons "gewettigd belang" in de zin van artikel 6 (1f) van de algemene verordening gegevensbescherming gegrond, omdat voor onze bedrijfsdoelen bevorderlijk is wanneer er zonder problemen contact kan worden opgenomen. Mocht er zich uit het contactformulier een contractuele relatie ontwikkelen, dan zou het (pre)contractueel uitvoeren van taken in de zin van artikel 6 (1b) van de algemene verordening gegevensbescherming ook als rechtsgrondslag kunnen worden genoemd.

(Geheel terzijde: de voorheen mogelijk bestaande toestemmingsplicht bij het contactformulier bestaat niet (meer), omdat de onderliggende § 12, lid. 1 TMG niet meer toepasselijk is).

Wanneer u uw gegevens in het contactformulier ingeeft, gebeurt dat SSL-gecodeerd en daarmee op een vertrouwelijke manier. De gegevens van het contactformulier worden vertrouwelijk naar de e-mailserver doorgestuurd. In zoverre is de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Nadat de e-mail samen met de gegevens op het contactformulier zijn verzonden, bevinden zich er geen gegevens meer op de webserver.

Wenst u dat de resulterende e-mail wordt verwijderd, neemt u dan contact met ons op. We zullen graag aan uw wens tegemoet komen, voorzover daar geen belangrijke redenen (bijv. wetgeving) tegenoverstaan.

Nieuwsbrief

We bieden u een nieuwsbrief aan. Zo kunnen we u steeds op de hoogte houden. U kunt zich hiervoor aanmelden via een speciaal aanmeldingsformulier en via het contactformulier (zie boven).

De aanmelding hiervoor verloopt via een zogenaamd "double-opt-in"-proces: u ontvangt dus eerst een e-mail met daarin een bevestigingslink die u moet aanklikken om uw aanmelding te bevestigen. Op deze manier wordt uw toestemming in de zin van artikel 6 (1a) van de algemene verordening gegevensbescherming permanent vastgelegd. Wanneer u niet op de link klikt, dan worden uw aanmeldingsgegevens na 3 maanden weer verwijderd.

Mocht u ongevraagd een e-mail ter bevestiging ontvangen, dan heeft iemand zonder toestemming uw e-mailadres in ons formulier ingegeven. Negeert u genoemde e-mail dan en verwijder deze. U ondervindt er geen verdere hinder van en ontvangt geen nieuwsbrief.

Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een hyperlink waarmee u uw inschrijving op de nieuwsbrief direct kunt beëindigen. We bewaren de aan- en afmeldingen in de zin van de "reguliere verjaring" conform § 195 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) gedurende drie jaar.

We maken gebruik van externe nieuwsbriefdienstverleners die de noodzakelijke werkzaamheden (aanmelding, afmelding, verzending) verrichten. Dit zorgt er onder andere voor dat de grote e-mailaanbieders (GMX enz.) onze nieuwsbrief niet als spam classificeert. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen. Dit is voor de meest verschillenden doeleinden nuttig om een website aan de gebruikers aan te passen.

Het uitschakelen en verwijderen van cookies is een belangrijk onderwerp. Een algemene handleiding hiervoor vindt u hier. Bovendien adviseren hiervoor we de website www.youronlinechoices.com.

Met betrekking tot de opslagduur en toegangsrechten zijn er verschillende soorten cookies:

a) Eigen cookies met korte looptijd ("sessiecookies")

Deze cookies zijn wat gegevensbescherming betreft niet-kritisch en zijn er meestal puur voor de vormgeving van onze eigen website. De rechtsgrondslag is ons "gewettigd belang" in de zin van artikel 6 (1f) van de algemene verordening gegevensbescherming. Deze cookies worden verwijderd, zodra u de browser sluit. In het bijzonder zijn dit:

 • sessie-identificatie (7b21) - wordt toevallig gegenereerd). Functie: websites kunnen informatie over het oproepen van meerdere indexpagina's niet behouden en aan een bezoeker toewijzen. Voor functies zoals bijvoorbeeld een uitgebreide zoekfunctie of informatie over meerdere pagina's, aanmeldgegevens, enz. zijn er daarom dergelijke sessie-identificaties nodig.
 • Functie sessietaal ("language"): via deze cookie onthoudt de website de gekozen taal. Daardoor kunnen de betreffende taalversies van menu's en links worden aangeduid.

b) Eigen cookies met langere looptijd

Dankzij deze cookies kan onze website uw browser langdurig herkennen. Zo kunnen we ook "morgen" of "volgende" week de inhoud aanpassen.

 • dsgvo-tracking-note-viewed
  Hierin slaan we op dat u onze cookiebanner hebt gezien en bevestigd. Dit is een "gewettigd belang" in de zin van artikel 6 (1f) van de algemene verordening gegevensbescherming, omdat we daardoor kunnen zien dat onze verwijzing voor u zichtbaar was. Deze cookie wordt uiterlijk in 2100 verwijderd.

c) Cookies van derde aanbieders met lange looptijd

Wijzelf en andere websites kunnen deze cookies lesen en beschrijven. Zo hebben ook andere diensten toegang tot deze gegevens. Dit is met name interessant voor aangepast reclame en voor de verbinding met "sociale netwerken".

 • We gebruiken Google Analytics (zie onder).

Statistische analyse van het gebruik van onze website (Google Analytics)

Het is voor ons bedrijf van groot economisch belang dat we het gebruik van onze website door onze bezoekers statistisch kunnen analyseren. Het is niet onze bedoeling het gedrag van één afzonderlijk individu te analyseren. Het gaat ons veeleer om overkoepelende statistische aspecten: op welke pagina "betreden" de bezoekers onze pagina? Hoe vaak klikt een gemiddelde bezoeker?

Mogelijk hebt u van de standpuntnota van de Duitse conferentie over gegevensbescherming gehoord, waarin onder nummer 9 ook kort het thema "Toestemming" is vermeld in verband met "trackingmechanismen en gebruikersprofielen".

In onze visie (en niet alleen maar de onze) betekent de bovengenoemde standpuntnota niet, dat we voor onze interne websitegebruiksstatistieken een toestemming moeten krijgen. We delen het standpunt van de Groep gegevensbescherming artikel 29 in Working Paper-194 (in hoofdstuk 4.3 op pagina 10) dat er geen risico bestaat voor uw rechten en vrijheden, wanneer men zorgvuldig te werk gaat. Ook de toezichthoudende instanties hebben zich in voorgenoemde standpuntnota van genoemde Duitse conferentie heel nadrukkelijk aangesloten bij deze Europese juridische gedachtegang.

U kunt ervan op aan dat deze statistieken uiteindelijk in geen enkele vorm van persoonlijke aard zijn. Deze statistieken zijn voor ons bedrijf van groot belang en we zien er een gewettigd belang in de zin van artikel 6 (1f) van de algemene verordening gegevensbescherming in; mocht u zich hiertegen willen verzetten, dan biedt Google u een "opt-out"-mogelijkheid hiervoor aan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”),1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Uitvoerige informatie vindt u hier.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google toch binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van te voren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren teneinde verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en verdere aan het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google reCAPTCHA
We use “Google reCAPTCHA” (hereinafter referred to as “reCAPTCHA”) on this website. The provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

The purpose of reCAPTCHA is to determine whether data entered on this website (e.g. information entered into a contact form) is being provided by a human user or by an automated program. To determine this, reCAPTCHA analyses the behaviour of the website visitors based on a variety of parameters. This analysis is triggered automatically as soon as the website visitor enters the site. For this analysis, reCAPTCHA evaluates a variety of data (e.g. IP address, time the website visitor spent on the site or cursor movements initiated by the user). The data tracked during such analyses are forwarded to Google.

reCAPTCHA analyses run entirely in the background. Website visitors are not alerted that an analysis is underway.

Data are stored and analyzed on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the protection of the operator’s websites against abusive automated spying and against SPAM. If a respective declaration of consent has been obtained (e.g. consent to the archiving of cookies), the data will be processed exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a DGDPR. Any such consent may be revoked at any time.

For more information about Google reCAPTCHA please refer to the Google Data Privacy Declaration and Terms Of Use under the following links: policies.google.com/privacy and policies.google.com/terms.