ROVEMA GmbH
Industriestrasse1
35463 Fernwald
Telefoon: 0641/409-0
Telefax: 0641/409-212
Email: info@rovema.de

Handelsregister:
Amtsgericht Giessen, HRB 8551
BTW Nr.:
DE 301 430 123

CEO:
Christoph Gusenleitner
Ralf Buch

Concept, ontwerp en technische implementatie van de website:
filusch fiore kommunikations.design GmbH
Gießener Str. 27
35423 Lich
Email: info@filusch-fiore.de
Web: www.filuschfiore.de

Photo Credits:
© Andreas Bender
© Anja Schaal

SecureDataService
Michaela Genderka
Datenschutzauditor
Blumenstraße 13
47918 Tönisvorst
Telefon: +49 (0) 2151 9422060
Email: datenschutz.rovema@emge-data.de

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en andere bestanden op deze website vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Ze kunnen worden gebruikt in de context van de aangeboden applicatie, maar mogen niet worden gekopieerd of aangepast, noch voor commerciële doeleinden, noch om door te geven aan een derde partij, of gebruikt op andere websites.

ROVEMA GmbH sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Er wordt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom van ROVEMA GmbH of een derde partij verleend via deze website. Alle op deze website genoemde merknamen en handelsmerken waarop derden eigendomsrechten kunnen hebben, zijn onbeperkt onderworpen aan de respectieve merkenwetgeving en eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar. Het enkele feit dat merken worden genoemd, betekent niet dat merknamen niet worden beschermd door de rechten van derden.

Alle rechten voorbehouden

Links
Voor zover ROVEMA GmbH direct of indirect linkt naar externe websites met links, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

ROVEMA GmbH verklaart hierbij dat op het moment van koppelen de gelinkte pagina's geen illegale inhoud bevatten. De ROVEMA GmbH heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp van de gelinkte pagina's. Inhoudelijke wijzigingen die zijn aangebracht na de link naar de gelinkte pagina's, zijn niet onderworpen aan de invloedssfeer van ROVEMA GmbH. ROVEMA GmbH is niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die op de gelinkte pagina's wordt aangeboden.

Copyright
Alle teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en andere bestanden op deze website zijn onderworpen aan auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Ze kunnen worden gebruikt binnen het bereik van het aangeboden gebruik, maar mogen niet worden gekopieerd of gewijzigd voor commerciële of verspreidingsdoeleinden en worden gebruikt op andere websites. Deze website verleent geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom van ROVEMA GmbH of derden.

Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en, waar van toepassing, door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen al vanwege de loutere vermelding is niet om de conclusie te trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden.